Up

ระเบียบแนวปฏิบัติ การวัดและประเมินผล

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เกณฑ์การวัดและประเมินผล
การแก้ไขปัญหาผลการเรียนบกพร่อง
การเรียนซ้ำชั้น
 
 
Powered by Phoca Download
Go to top