ขอแสดงความยินดีกับ นายนพดล สุวรรณศรี นางสาวพนิดา วงศ์กาฬสินธุ์ นักเรียนชั้นม6/ 4 ไดด้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพร้อมถ้วยพระราชทาน แข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสดชิงถ้วยพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับ นายนพดล สุวรรณศรี นางสาวพนิดา วงศ์กาฬสินธุ์ นักเรียนชั้นม6/ 4 ครูผู้ฝึกซ้อม นางคันที โสมชัย

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพร้อมถ้วยพระราชทาน แข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี2562