ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธนพล จันทรัตน์ และ ด.ช.วสวัฒน์ พัชรบุษราคัมกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/15 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ WorldRobotGamesThailand2019

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธนพล จันทรัตน์ และ ด.ช.วสวัฒน์ พัชรบุษราคัมกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/15 ผู้ฝึกสอน ครูเนตรชนก แสนทิพย์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ WorldRobotGamesThailand2019 รายการ Mini-Search Rescue Robot (Junior)